COVID19: Er wordt enkel op afspraak gewerkt.
Indien u geen symptomen vertoont, kunnen geplande sessies gewoon doorgaan.


Ann-Sofie De Bouver

Therapeutische begeleiding voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen.
Werkzaam in mijn eigen privepraktijk te Zaffelare (Lochristi).

Ann-Sofie De Bouver Hallo, ik ben Ann-Sofie.
Na mijn studies maatschappelijk werk, heb ik verder gestudeerd aan de Universiteit van Gent waar ik mijn master Klinische Psychologie behaald heb. Sinds 2014 ben ik werkzaam als klinisch psycholoog, erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 862112820).

Praktische Ervaring
Om de juiste ondersteuning te kunnen geven, vind ik het belangrijk om steeds dicht bij de praktijk te staan. Ik deed ervaring op in het UZ Gent (oncologie en palliatieve eenheid), Woonzorgcentra (referentiepersoon dementie, ondersteuning van mantelzorgers) en bij het CLB (psycho-pedagogische consulente).

Studies en Beroepsverenigingen
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste methoden, is het belangrijk steeds bij te scholen. Daarom ben ik ook actief lid van het VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen) en de BFP (Belgische Federatie van Psychologen).

BFP Erkenning VVKP

Next

Therapie, wat en hoe?
Het is voor mij belangrijk om laagdrempelig te werken, vandaar dat ik bij de intake het verloop van de therapie uiteenzet en de tijd neem om al uw vragen hieromtrent te beantwoorden zodat u een duidelijk beeld heeft van wat u kan verwachten.

Therapieaanbod
Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij mij terecht voor begeleiding met betrekking tot:


Individueel

• Levensfaseproblemen
• Zingevingsvragen
• Autisme
• Identiteitsproblematiek (laag zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel,...)
• Dwanggedachten- en handelingen
• School- en werkproblemen (pesten, burn-out,...)
• Ondersteuning bij opvoeding
• Ondersteuning bij beperking (ongeval, chronische ziekte, kanker,...)
• Ondersteuning familieleden/mantelzorgers (personen met dementie,...)

Gezins- en relatie begeleiding

• Relationele moeilijkheden binnen het gezin, echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen,...
• Rouw en verlies
• Communicatie binnen het gezin of de relatie

Next

Praktisch

Wie kan mij contacteren?
Jijzelf, maar u kan ook contact opnemen met mij als bezorgde naaste, huisarts, CLB,...
Indien je voor het eerste gesprek een vertrouwd persoon willen meebrengen, dan kan dit.
Er kan ook samengewerkt worden met een huisarts of het CLB, indien dit een meerwaarde voor jou zou betekenen. Uiteraard gebeurt dit enkel mits uw toestemming.

Kostprijs
De kostprijs voor een individuele sessie bedraagt 50 €, koppel- of gezinstherapie komt op 65 €. Voor therapie op verplaatsing (bijvoorbeeld naar een woon-zorgcentrum) gelden er speciale tarieven. Voor meer informatie kan u telefonisch of via mail contact opnemen.

Terugbetaling via mutualiteit
Sommige mutualiteiten voorzien de mogelijkheid tot terugbetaling van een deel van de kostprijs en dit voor een beperkt aantal sessies.
Meer info en details hierover, kunnen we samen bekijken.

Gespreksduur
Een consultatie duurt ongeveer 50 minuten.

Next

Neem contact op


Maak een afspraak


Of neem contact op aan de hand van onderstaande contactgegevens.


Ann-Sofie De Bouver
+32 474 37 58 27
therapie@annsofiedebouver.be
Ruwaardhof 9, 9080 Zaffelare